У період з 14.03.2018 по 16.03.2018 відбулась чергова акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки».

         Експертна комісія у складі:

         Чалий Сергій Федорович – професор кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, голова експертної комісії;

         Аушева Наталія Миколаївна – професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, доцент.