У період з 14.03.2018р. по 16.03.2018р. відбулась чергова акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Економіка підприємства зі спеціальності 051 Економіка підприємства за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
        

 Експертна комісія у складі:

 - голова експертної комісії – Рєпіна Інна Миколаївна, професор кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук;


 - член експертної комісії – Димченко Олена Володимирівна, завідувач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харьківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доктор економічних наук, професор.