II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Хімічні технології та інженерія"

 

 22 - 23 березня 2018 року буде проведена  підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

 

 РЕЙТИГОВИЙ СПИСОК та РЕЦЕНЗІЇ 

Рецензії на всі наукові роботи, подані на конкурс знаходяться за посиланням у стовбці  ( Рецензенти) відповідно 1 та 2

СЕК-ЦІЯ

Шифр

ПІБ

Назва проекту

ВНЗ

Середня оцінка рецензії

Рецензенти

1

2

І

Humidification

Миргородська Вікторія Дмитрівна

Розробка рецептури зволожуючої сироватки для обличчя та контроль якості готового продукту

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

100

100

100

І

BGB-Resourse

Борисов Іван Олександрович

Розробка інноваційних водоочисників для забезпечення населення України якісною питною водою

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

99

99

99

IV

ОК112

Ольховська Катерина Михайлівна

Розробка кварцової кераміки з покращенними технологічними та експлуатаційними властивостями

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

96

96

96

І

Лоба

Каширіна Ярославна Олександрівна

Математичне моделювання процесів стабілізації емульсій за Пікерінгом твердими наночастинками

Національний університет харчових технологій

94,5

95

94

ІІ

Біолакт

Немченко Наталія Віталіївна

Синтез та дослідження гідразонів та формазанів в якості потенційних біоактивних речовин

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

93,5

93

94

IV

АП2018

Приходько Анастасія Вікторівна

Отримання емалевих покриттів для міді, срібла та золота широкої колірної гами на склооснові, щр не містить свинцю

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

90

90

90

ІІІ

Кактус

Янова Ольга Сергіївна

Полііонени на основі 1,2-епокси-4,7-диоксононен-8 і тетрагідро-1,4-оксазину як прискорювачі процесу седиментації бентонітової глини з водної суспензії

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

90

87

93

IV

Софія

Радецька Оксана Олександрівна Чуприна Катерина Володимирівна

Енергозберігаюча технологія магнезіальних вяжучих з використанням вітчизняної сировини

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

88

89

87

ІІІ

Цирюльня

Пономаренко Ірина Олександрівна

Флексографські поліграфічні фарби

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

87,5

89

86

IV

АБ2018

Бабій Альона Ігорівна

Розробка газогіпсу з використанням різних газоутворювачів

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

87

88

86

ІІІ

ММТ-ПВС

Хамула Наталія Володимирівна

Основи технології одержання нанокомпозитів на основі полівінілового спирту та монтморилоніту

Національний університет "Львівська політехніка"

86,5

87

86

ІІ

Естерамід

Данилюк Роман Володимирович

Взаємодія олеїнової кислоти з етаноламінами

Національний університет "Львівська політехніка"

86

87

85

IV

ЄВ2018

ТарасенкоЄвген Вікторович

Отримання титанових покриттів з використанням Ti2O3

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

85

85

85

ІІІ

ПАРАФОРМ

Зубенко Анна Едуардівна

Маловідходний процес виготовлення пара-трет-бутилфенольного олігомеру

Дніпровський національний університет ім. О.Гончара

85

86

84

ІІІ

Модифікація

Савчук Богдан Петрович

Розробка технології отримання функціоналізованого поліетилену

Київський національний інститут технологій та дизайна

85

88

82

І

Азот

Семенцова Тетяна Юріївна

Фізико-хімічні основи азотно-фосфорних розчинів

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

84

90

78

І

Ніколь

Зінченко Анастасія Олексіївна

Закономірності утворення та оптичні властивості тонких НІО-пливок отриманих хімічних методом на поверхні силікатного скла

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

83,5

82

85

І

Антикорозія

Підбуртний Михайло Олександрович

Технологічні основи електроосадження нікелевих покриттів з підвищеною корозійною стійкістю в умовах тропічного вологого клімату

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

83

79

87

ІІ

Отримання біококсу

Богдан Ігор Сергійович

Використання біомаси для виробництва альтернативних видів палив

Національна металургійна академія України

79,5

70

89

IV

Наповнювач

Тополь Максим Євгенійович

Дослідження впливу типу органічного розчинника на одержання волокнуватих кремнеземистих порошків

Національний університет цивільного захисту України

78

72

84

ІІ

Моторні оливи

Гудзь Аліна Валеріївна

Дослідження енергетичної взаємодії моторних олив з магнітним полем

Національний авіаційний університет

75

64

86

І

Рідкі добрива

Варуха Дмитро Олександрович, Ільченко Альона Олександрівна

Розробка мобільної установки для виробництва рідких добрив

Сумський державний університет

74,5

83

66

ІІІ

Смола

Костюк Іван Михайлович

Розробка технології керованої деполімерізації відходів поліефірів

Київський національний інститут технологій та дизайна

72,5

74

71

ІІІ

Парафінові емульсії

Шаповалова Аліна Віталіївна

Отримання стійких парафінових емульсій та дослідження їх властивостей

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

70,5

70

71

IV

Вдалий проект

Моцарь Артем Володимирович

Дослідження процесу подрібнення сировини в машині дисмембраторного типу

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

70

62

78

І

Каталізатор

Двуреченьский Станіслав Вячеславович

Формоутворююча підготовка поверхні металевого носія автомобільного нейтралізатора

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

70

87

53

IV

Захист

Потоцький Євген Сергійович

Розробка технології вогнестійких покриттів для костюмів пожежних на основі лужних золів тетраетоксисилану

Національний університет цивільного захисту України

69

71

67

ІІ

Cоняшник

Семенюк Богдан Ярославович

Оптимізація змащувальних матеріалів у металевих трибопарах

Львівський национальний аграрний університет

69

77

61

ІІІ

Композити

Комар Олена Володимирівна

Композиційні йонообмінні матеріали на основі слабкокислотної катіонообмінної смоли та цирконій гідрофосфату

Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка

68

68

68

ІІІ

Липучка

Чоп Аліна Сергіївна

Розробка та дослідження клейової композиції з постійною липкістю

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

66,5

70

63

ІІІ

Композит

Паньків Марія Петрівна

Основи технології одержання металонаповнених полімерних композитів

Національний університет "Львівська політехніка"

61

59

63

IV

Енергозбереження

Плетюк Владислав Євгенійович

Розробка технології вібропресованого шамотного легковагу

Національний університет цивільного захисту України

60,5

56

65

І

Коагуляція

Редька Катерина Володимирівна

Хімічне очищення стічних вод, забруднених барвниками та поверхнево-активними речовинами

Черкаський державний технологічний університет

59

59

59

ІІ

Модифікація

Тищенко Сергій Дмитрович

Технологічні аспекти модифікації гранульованих нітратів целлюлози пластифікаторами

Сумський державний університет

58,5

61

56

І

Резерв

Ханюков Василь Олександрович, Ємец Владислав Юрійович

Особливості перетворень у РЗЕ-вмісних системах нітратних прекурсорів у підготовчих стадіях формування багатофункціональних оксидних матеріалів

Полтавський національний технічний університет ім.Ю.Кондратюка

54,5

59

50

І

Електрод

Фіногенов Олексій Михайлович

Дослідження процесів осадження сплавів Ni-V з електрокаталітичними властивостями

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

53

61

45

І

Водень

Решетник Даніїл Валерійович

Отримання водню в термохімічному генераторі з використанням алюмокремнієвих сплавів

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

52

69

35

І

Очищення стічних вод

Бондаренко Сергій Дмитрович

Удосконалення технології реагентного доочищення стічних вод коксохімічного виробництва

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

41,5

53

30

І Спалювання відходів Тянулін Дмитро Андрійович Розробка системи спалювання відходів на цементному заводі ПАТ "Югцемент" Національний університет кораблебудування ім.адмірала Макарова 41 41 41

І

Цинк

Іващенко Людмила Вікторівна

Отримання цинку з відпрацьованих хімічних джерел струму

Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка

38,5

47

30

ІІ

3-амінокумарини

Яківчук крістіна Олександрівна

Синтез заміщених 3-амінокумаринів

Хмельницький національний університет

25

25

25

ІІ

Фенол

Білик Василина Євгеніївна

Синтез і дослідження властивостей феноксіоцтової кислоти та її естерів

Хмельницький національний університет

22

23

21

І

Конус

Закусило Дарина Романівна

Технологія виготовлення проміжних детонаторів конічного типу

Сумський державний університет

0

0

0

 

СПИСОК ЗАПРОШЕНИХ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ