Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 "Електрохімія"

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.17 № 693, строк повноважень до 31.12.2019р.

 

CКЛАД РАДИ

Голова ради:

 • Данилов Фелікс Йосипович, д.х.н., спеціальність 02.00.05

Заступник голови:

 • Проценко Вячеслав Сергійович, д.х.н., спеціальність 02.00.05.

Вчений секретар:

 • Бутиріна Тетяна Євгенівна, к.х.н., спеціальність 02.00.05.

Члени ради:

 • Бурмістров Костянтин Сергійович,  д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Варгалюк Віктор Федорович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Ведь Марина Віталівна, д.т.н., спеціальність 02.00.05;
 • Веліченко Олександр Борисович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Гевод Віктор Сергійович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Козлов Валентин Михайлович,  д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Кошель Микола Дмитрович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Кублановський Валерій Семенович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Лук'яненко Тетяна Вікторівна, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Сніжко Любов Олександрівна, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Чигиринець Олена Едуардівна, д.т.н., спеціальність 02.00.05.
 • Шембель Олена Мойсіївна д.х.н., спеціальність 02.00.05;

ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 


ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

2017 рік

Дисертаційна робота Булгакової Альони Володимирівни на тему: «КЕРОВАНИЙ СИНТЕЗ, МОРФОЛОГІЧНІ ТА СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧАСТИНОК ЦИНК, КАДМІЙ І КУПРУМ(II) СУЛЬФІДІВ».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2016 рік

Дисертаційна робота Лук`яненко Тетяни Вікторівни на тему: «Електроосадження композиційних електрокаталізаторів на основі PbO2 з метансульфонатних електролітів».

Автореферат Дисертація  
Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Демчишиної Оксани Вікторівни на тему: «Електрохімічні властивості монозаміщених аквакомплексів нікелю».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Кірсанової Ірини Вікторівни на тему: Тонкошарові оксидно- і сульфідно-молібденові електроди у літієвих хімічних джерелах струму».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Рубльової Єлизавети Дмитрівни на тему: "Похідні полігексаметиленгуанідину – комплексні інгібітори електрохімічних і супутніх процесів на низьковуглецевій сталі в нейтральному середовищі".

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Петренко Ліни Володимирівнина тему: "Кінетика анодного розчинення та пасивації легованих цинкових покриттів".

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2015 рік

Дисертаційна робота Середюка Володимира Олександровича на тему: "Вплив природи лігандів на електрохімічні реакції з участю комплексів катіонів хрому".

Автореферат Дисертація    

Дисертаційна робота Бекірової Зареми Зейтуллаївни на тему: "Синтез і властивості координаційних сполук лантанідів з ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону".

Автореферат Дисертація    

Дисертаційна робота Гумерової Надії Ісмагілівни на тему: "Солі катіонів s- та f-металів із гетерополігексавольфрамоніколат(ІІ)-аніоном структури Андерсона".

Автореферат Дисертація