Голова Ради

Величко Олена Валеріївна – голова ради молодих вчених, к.х.н, науковий співробітник кафедри неорганічної хімії.

e-mail: udhtu.rmv@gmail.com

Голова молодих вчених факультету обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв (ОТС)

Заступник Голови Ради

Черемисінова Анна Олександрівна – к.т.н.,доцент кафедри ПА та ЗХТ. Підтримує наукові зв'язки з вітчизняними, закордонними та міжнародними організаціями аналогічного профілю, веде наукове листування Ради з іншими Радами, організовує підготовку до друку видань Ради.

 

Голова молодих вчених економічного факультету

Відповідальний Секретар

Рябцева Ольга Евгенівна – к.е.н, доцент кафедри менеджменту та фінансів. 

e-mail: olga_ryabtseva@mail.ru

 

 

 

Голова молодих вчених механічного факультету

Анісімов Володимир Володимирович – к.т.н, асистент кафедри обладнання хімічних виробництв. 

e-mail: wovilon@mail.ru

Голова молодих вчених факультету технології високомолекулярних сполук (ТВМС)

Калініченко Олег Олександрович - к.т.н, асистент кафедри хімічна технологія палива