Відділ науково-технічної інформації (ВНТІ, 261 кімната перемички)

Завідувач відділом: Неткал Лариса Борисівна

Тел.: +38 (0562) 47-35-27, +38 (050) 764-96-09; е-mail: vnti@udhtu.edu.ua; vnti.udhtu@ukr.net

 


IПорядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних робіт, що виконуються

   у Державному вищому навчальному закладі „Український державний хіміко-технологічний університет”

   (визначено наказом від 12.10.2017 № 207 - н)

  1 Загальні положення.

  2 Основна мета державної реєстрації та обліку НДР (ДКР).

  3 Організація та контроль за процесом державної реєстрації та обліку НДР (ДКР).

  4 Порядок подання реєстраційних документів про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

  5 Порядок подання облікових та звітних документів з науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

  6 Вимоги до оформлення реєстраційно-облікових та звітних документів.

      6.1 Загальні відомості.

      6.2 Вимоги до оформлення реєстраційної картки

6.2.1 Загальні відомості.

6.2.2 Відомості про Виконавця.

6.2.3 Відомості про Замовника НДР (ДКР).

6.2.4 Джерела, напрями та обсяги фінансування НДР (ДКР).

6.2.5 Строк виконання НДР(ДКР).

6.2.6 Основні відомості про НДР (ДКР)

6.2.7 Заключні відомості.

       6.3 Вимоги до оформлення облікової картки науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи.

6.3.1 Загальні відомості.

6.3.2 Відомості про Виконавця.

6.3.3 Відомості про власника результатів НДР (ДКР).

6.3.4 Джерела, напрями та обсяги фінансування НДР (ДКР).

6.3.5 Основні відомості про НДР (ДКР).

6.3.6 Заключні відомості.

       6.4 Вимоги до оформлення інформаційної картки науково-технічної продукції.

6.4.1 Загальні відомості.

6.4.2 Відомості про власника науково-технічної продукції.

Додаток 1 Реєстраційна картка НДР І ДКР (РК).

Додаток 2 Облікова картка НДР І ДКР (ОК).

Додаток 3 Інформаційна картка науково-технічної продукції (ІК НТП).

Додаток 4 Приклад змісту файлу з РК, який передається на електронному носії інформації.

Додаток 5 Приклад змісту файлу з ОК, який передається на електронному носії інформації.

Додаток 6 Приклад змісту файлу з ІК НТП, який передається на електронному носії інформації.

Додаток 7 Перелік обов’язкових додатків, які надаються до звітів з науково-дослідних робіт ДВНЗ УДХТУ:

        - Перелік обов’язкових додатків, які надаються до заключного звіту з кафедральної НДР

(в межах основного робочого часу науково-педагогічних працівників);

- Перелік обов’язкових додатків, які надаються до заключного звіту з держбюджетної НДР;

- Перелік обов’язкових додатків, які надаються до проміжного звіту з держбюджетної НДР;

- Перелік обов’язкових додатків, які надаються до заключного звіту з госпдоговірної НДР.

II.  Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів

III.  ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання.

IV.  ДСТУ 1.5 : 2015 Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів. 

V. Загальні вимоги щодо організації та порядку виконання науково-дослідних робіт (НДР), які ініціюються колективом науково-педагогічних працівників (НПП) ДВНЗ УДХТУ, та виконуються в межах їх основного робочого часу визначені наказом № 324 від 24 грудня 2015 року „Про науково-дослідні роботи науково-педагогічних працівників” та Положенням про порядок виконання кафедральних науково-дослідних робіт.

Зразки документів: