Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Українському державному хіміко-технологічному університеті

 

Згідно наказу Міністерства науки і освіти України № 856 від 19.07.2016р. в УДХТУ проліцензовано спеціальність третього освітньо-наукового рівня – 133 Галузеве машинобудування.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України та № 655 від 10.06.2016р. в УДХТУ проліцензовано спеціальності третього освітньо-наукового рівня за переліком:

  • 051 – Економіка
  • 102 – Хімія
  • 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології
  • 131 – Прикладна механіка
  • 132 – Матеріалознавство
  • 161 – Хімічні технології та інженерія
  • 162 – Біотехнології та біоінженерія