Крокуймо разом на бюджетне місце !

Шановний абітурієнте, ДВНЗ УДХТУ пропонує безкоштовну консультацію при виборі спеціальності в залежності від предметів ЗНО.

 

Допомога абітурієнту в літній період

У літній період буде працювати безкоштовний консультаційний центр реєстрації електронних кабінетів з питань подачі електронних заяв. 

 

Що таке ліцензований обсяг прийому?

Ліцензований обсяг прийому – це певна кількість місць з кожної спеціальності, встановлена ліцензією, виданою навчальному закладу Міністерством освіти і науки України. Наприклад, для спеціальності підготовки «Фармація» ліцензією МОН України встановлено 63 місць, з них у 2016 році 6 місць – за державним замовленням, а 56 – на контрактній основі.

 

Що таке державне замовлення?

Державне замовлення – це певна кількість місць з кожної спеціальності, яку Міністерство освіти і науки України встановлює навчальному закладу, і навчання на яких фінансується з державного бюджету України.

 

На скільки спеціальностей абітурієнт має право подавати документи?

На денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету вступник може подавати до дев’яти заяв на чотири спеціальності.

На денну та заочну форми на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб вступник може подавати необмежену кількість заяв, на необмежену кількість спеціальностей.

 

Що таке пріоритети ?

Пріоритетність – заздалегідь встановлена вступником черговість заяв (від 1 до 9, де 1 – найбільш пріоритетна заява), за якою визначається вибір спеціальності й вищого навчального закладу для зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі його конкурсного бала. Пріоритетність визначається вступником під час вступу на навчання для отримання ступеня бакалавра на денну та заочну форми навчання за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти.

 

Які форми навчання є в ДВНЗ УДХТУ?

У ДВНЗ УДХТУ є денна форма навчання, а також заочна форма навчання без відриву від виробництва.

 

Чи мають пріоритет абфтурієнти, які подають заяви та документи раніше?

Ні, не мають. Заяви та документи приймаються у терміни, визначені правилами прийому, а зарахування відбудеться згідно зі списком, сформованим єдиною державною електронною базою ЄДЕБО з питань освіти з  урахуваннями конкурсного балу та пріоритетності заяв, які встановлює абітурієнт під час подання заяви.

 

У якій формі абітурієнт подає заяву та документи?

Для здобуття ступенів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання вступники подають заяви тільки в електронній формі. В паперовій формі копії документів подають тільки ті абітурієнти, які мають пільгові умови вступу.

Особи, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, на основі диплома молодшого спеціаліста, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом (згідно з Правилами прийому ДВНЗ УДХТУ), подають заяви тільки у паперовій формі.

 

Як формується конкурсний бал?

При формуванні конкурсного балу вступників до суми балів з трьох предметів сертифікату, помножених на вагові коефіцієнти (українська мова і література – 0,2; другий – 0,35, третій – 0,3) додається середній бал атестату за 200-бальною шкалою, помножений на коефіцієнт 0,1 та додатково до 10 балів, абітурієнтам, які закінчили в рік вступу підготовчі курси вищого навчального закладу при вступі в цей ВНЗ. Вагові коефіцієнти кожний ВНЗ встановлює відповідно до своїх правил прийому, тому вони можуть розрізнятись порівняно з іншими ВНЗ.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, тальки для заяв з 1 пріоритетом, причому:

РК дорівнює 1,01 для конкурсних пропозицій ДВНЗ УДХТУ;

ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності, які передбачені в Правилах прийому ДВНЗ УДХТУ, та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;

ПЧК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій ДВНЗ УДХТУ.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

У які терміни буде відбуватися прийом документів на основі повної загальної середньої освіти на денну і заочну форми навчання в 2017 році?

Прийом документів, подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти в 2017 році відбудеться:

на денну форму навчання

– з 12 липня до 26 липня 2017 р. для абітурієнтів по ЗНО в електронній формі;

– з 12 липня до 20 липня 2017 р. для абітурієнтів, які складають вступні іспити в УДХТУ;

– з 27 липня до 10 серпня 2017 р. в паперовій формі на основі ЗНО.

на заочну форму навчання

– з 12 липня до 10 серпня 2017 р.;

– з 12 липня до 20 липня 2017 р. для абітурієнтів, які  складають вступні іспити в УДХТУ

 

Які предмети зовнішнього незалежного оцінювання потрібно подати до ДВНЗ УДХТУ для участі в конкурсі сертифікатів?

Обов’язковим для всіх спеціальностей є українська мова та література, два інших предмети залежать від обраних абітурієнтом спеціальностей.

Оптимальною комбінацією для вступників до нашого університету є: українська мова та література, математика, хімія, біологія, історія України або іноземна мова. При наявності результатів ЗНО з цих предметів вступник має можливість обирати майже всі спеціальності в нашому університеті.

 

Яка мінімальна кількість балів з предметів в сертифікаті дає можливість брати участь у конкурсі при вступі до ДВНЗ УДХТУ?

До участі в конкурсі допускаються абітурієнти, які подають сертифікат з результатами не менше 100 балів.

Для спеціальності «Фармація» – сертифікат з результатами не менше 100 балів.

 

Чи дійсні сертифікати минулих років?

У вступній кампанії цього року до участі у конкурсі допускаються сертифікати 2016 та 2017 років.

 

Чи має можливість абітурієнт вступи до ВНЗ на декілька бюджетних місць?

1 серпня в персональному кабінеті з’явиться лише одна рекомендація куди абітурієнт вступив на бюджет. Якщо він не згоден з цім рішенням, він відмовляється від бюджетного місця і має право покласти свої оригінали документи на спеціальність, куди раніше була подана заява, але тільки на контрактну форму навчання.

 

Які є пільги? (умови вступу поза конкурсом, першочергове зарахування)

Вступникам, які мають будь-які пільги, рекомендуємо заздалегідь звернутись до приймальної комісії для отримання безкоштовної юридичної консультації. Такі категорії вступників подають повний пакет документів (копії) лише в паперовому вигляді.

 

Чи всі студенти отримують стипендію? Який її розмір?

Стипендію отримують ті студенти, які навчаються за державним замовленням. Розмір стипендії становить 1100 грн на місяць. Для студентів спеціальностей 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування та 144 Теплоенергетика розмір стипендії становить 1400 грн на місяць.

 

Чи забезпечуються студенти гуртожитком?

Всі студенти ДВНЗ УДХТУ забезпечуються гуртожитком. Вартість проживання в 2016-2017 начальному роках становить близько 400 грн/місяць.

 

Куди звертатися  при виникненні питань при подачі електродних заяв?

У ДВНЗ УДХТУ з 29 червня буде працювати безкоштовний консультаційний центр з питань реєстрації персональних кабінетів, подачі електронних заяв та розробки персональної стратегії вступу на бюджет.